Monday, 17 February 2014


GOD SEËN MY


En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd ... en alles wat hy doen voer hy voorspoedig uit.  -  Ps. 1:3 (OV)


Dierbare Heer, Ú is die bron van my lewe – van álle lewe, en aan die werkinge van Ú liefde, Ú lig en krag is daar géén perke nie!

Óral om my sien ek U oorvloedige voorsiening raak.   U sien om na álles.  Van die kleinste, tingerigste lewensvormpie tot dit wat majestieus en groot is, bestaan in Ú lewenskrag.  In stille aanbidding kniel ek voor die grootsheid van U skepping, en uit die diépte van my hart sê ek dánkie, dánkie Vader, vir U véélvuldige seëninge - ook vir my.

Met Ú liefde seën U my, en stel my in staat om met ‘n sagte glimlag, ‘n vriendelike daad en woorde wat bemoedig, my medemens te seën.

U seën my en leer my hoe om áltyd te hoop op die beste, omdat ek wéét en gló U sal my nóóit begewe óf verlaat nie.  My héle lewe skoei ek op Ú lig, Ú liefde en krag, en ek wéét, wat ookal mag gebeur, dit is slégs tot my hoogste heil.


Gebed:  Dankie Hemelvader, vir U seëninge vir my en rondom my élke dag van my lewe.


~ Uit Daelikse Woord ~
No comments: