Thursday, 29 October 2015

Mý Lewensredder loop op Wáter!Mý Lewensredder loop op Wáter!


Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees?  - Ps. 27:1


Die Mán oor wie die éngele gejuig het – die Mán oor wie daar oor die wêreld heen in Desember ‘n lied weerklink wat die blydskap van die mens weerspieël oor Sý koms na die aarde: “Júíg die Redder is daar!”  Die Mán aan wie lof betoon word veral deur ons jongmense met:  “My Lewensredder loop op Water!”  Híérdie Man is deur die méns gekruisig, maar, wonder bo wonder, die Kruis is léég - Hy hét opgestaan, Hy is Jesus Christus, óns Lig en ons Rédder vandag nog méér as óóit tevore met dánkbare volgelinge dwársoor die wêreld.  Hy ÍS:   JÉSUS  CHRISTUS, ons LÍG en ons RÉDDER.


Ons wandel in Sý lig van dag tot mooie dag, en as ons skielik voor ‘n versperring in die pad kom, is ons nié bang nie, want ons RÉDDER is daar!


Wanneer ons by tye voel dat die las net té groot is, die séér net TE diep, en ons nie verder kan nie – dink ons maar net één gedagte: “Maar my Rédder is hiér, en in Sý lig sal ék ook die lig sien!”  Met liéfde, vertróúe en vólle geloof gee ons Hóm ál ons kommer en sorge, en met ‘n liéd in ons hart gaan ons dan weer blymoedig voort op ons pad in Sý lig!


Hý wat opgestaan het uit die dood – Hy is mý en jóú Rédder, en hóé meer ons onsself aan hierdie waarheid herinner, hóé mákliker sal dit wees om te laat los, en Hóm te laat oorneem in álles wat ons lewens aangaan!


Gebed:  Ú Heer, is my Lig en my Rédder – daar is NÍKS wat ek vrees nie!
~ Uit Daelikse Woord Aangepas ~  Koningsdogters vir Jesus / Facebook
Aan God drie-enig, alleen die eer!(Die uitsendings van al my boodskappe, hang af van die stabiliteit van my internet konneksie.  Wanneer daar dus onderbrekings daarin is, sal daar ongelukkig ook geen boodskappe uitgestuur kan word nie.)
Boodskappe beskikbaar per epos – kontak my by:
poppieoosthuizen @ gmail.com


No comments: