Sunday, 7 February 2016

Julle droefheid sal in blydskap verander

Julle droefheid 


sal in blydskap


verander.Joh. 16:20

Weduwees Wewenaars Kinders & Dierbares Wat Treur Herinneringsmuur / Facebook


No comments: