Wednesday, 26 August 2015

GODS LEIDING


GODS  LEIDING


U, Here, laat my lamp helder skyn.  -  Psalm 18:29


Wat is die oorsaak dat ek soms optree, en ander tye wéér niks doen nie, as ek in een of ander situasie beland?  Voel ek dat dít wat ek doen die regte ding is?  Of voel ek dat ek éérs moet wag totdat iemand anders vir my vertel wat ek moet doen?

My eie of iemand anders se advies mag my in die steek laat, maar Góds leiding is áltyd reg.  My gewilligheid om Hóm te volg in álles wat ek doen of sê, hou my voete stéwig op Sy pad van lig.

Vánuit die dieptes van my hart kom Sy leiding op ‘n ságte, stil manier.  Ek vrá dit en sonder die geríngste twyfel of vrese wág ek daarvoor, en ek weet op die régte tyd, op die régte plek, sál Sy leiding séker en gewis daar wees, en ek sal dan reg en ordelik optree.

Híérdie leiding mag kom in die vorm van ‘n ságte fluistering – ‘n núwe idee wat my te binne skiet, of ‘n séker wete dat ek vas moet staan omdat álles besig is om op ‘n ordelike wyse te ontvou.

Gód help my om dít te doen wat ek móét doen, wáár en wánneer nodig.


Gebed:  Ú Hére, laat my lamp hélder skyn!


~ Uit Daelikse Woord ~


  :  Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!poppieoosthuizen  @  gmail.com

No comments: