Sunday, 30 August 2015

Voorsiener van alles


Voorsiener van alles,


 Nog ’n dag loop ten einde en ek neem my plek op onder my groot Verlosser se folterpaal, vanwaar helende strome voortdurend vloei, waar salf uit gegiet word in elke wond, waar ek my opnuut was in die alles-reinigende bloed van U en ek die versekering verkry van U onuitputlike liefde en genade. Ek verdien niks nie, maar kyk op na U sagmoedige genade. Ek is vol swakhede, tekortkominge en sonde, U is vol genade en lankmoedigheid. Nog ’n klein rukkie en ek sal gaan na die woning van my Vader en nie meer gesien word nie, help my om my gedagtes suiwer te hou, om my voetstap te verhaas, om te wandel asof elke oomblik my laaste is, dat my lewe vreugde mag wees en my dood oorwinning.  U Naam ter eer.


Amen
No comments: