Wednesday, 26 August 2015

Met U HulpHere,


Hoe wonderlik is dit nie vir my om te kan weet dat ek nie langer vir probleme hoef weg te deins nie.  Dankie vir u belofte dat ek oor niks bekommerd hoef te wees nie.  Dankie vir maniere waarop ek met u hulp my probleme kan oplos.  Maak my gewillig om die moeilikste dinge eerste af te handel, om my verantwoordelikhede na te kom, om eerlik te wees en om altyd gebalanseerd te leef.  Dankie dat ek weet dat U vir my alles wat ek nodig het, sal gee as ek my sal beywer vir u wil en u koninkryk


Amen


Nina Smit  :  Gedra deur Sy liefde  :  Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!


poppieoosthuizen  @  gmail.com