Monday, 24 August 2015

SKEPPEND

SKEPPEND


En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd.  -  Ps. 1:3  (OV)


Soos die boom van die psalm-digter het ook ek toegang tot ‘n bron van lewende water diep in my wese.  As ek daarvan drink, is ek in staat tot enigiets en kan ek groot hoogtes bereik.  Die talente wat ek gebruik, is die vrug wat ek lewer, tot seën van myself en my medemens.

Soos ek materiële dinge kan skep, só kan ek ook geestelikse waardes skep.  Ek kan positief en vrolik wees, en die atmosfeer om my sal ook positief en aangenaam wees.  Ek is in staat daartoe om in vrede met andere saam te leef, en skep ‘n vriendelik harmonieuse atmosfeer om my.

Ek vergelyk ook nie my talente met dié van andere nie.  Soos hulle, beskik ook ek oor vermoëns en talente wat eie is aan my, en so iets soos kompetisie met andere bestaan nie vir my nie.

Aan elkeen van ons het ons hemelse Vader sekere talente en vermoëns gegee, en ek gebruik myne skeppend tot eer van my Heer.


Gebed:  Ek gebruik my talente en vermoëns om nuwe dinge te skep.


~ Uit Daelikse Woord ~


  :  Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!

No comments: