Monday, 31 August 2015

'N WENNER


‘N  WENNER


Maar ons dank God at Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.  -  1 Kor. 15:57


Slagoffer of oorwinnaar?  Ek is  NIE  ‘n slagoffer van omstandighede nie.  Ek IS ‘n seëvierende, onverskrokke geestelike wese, magtiger as my omstandighede.


Ek is  NIE  ‘n slagoffer van swakheid en onsekerheid nie.  Ek IS ‘n al-wyse, al- liefdevolle, alles-oorwinnende kind van God.


Ek is NIE ‘n slagoffer van pyn en vrees nie.  Ek IS ‘n geestelike wese wat nie seergemaak, ongelukkig of bang gemaak kan word nie.


Ek is NIE ‘n slagoffer van negatiewe gedagtes of van vernietigende gewoontes nie.  Ek IS ‘n geestelike wese met vólle beheer oor my gedagtes, gevoelens en emosies.


Ek is NIE ‘n slagoffer van ouderdom en swakheid – of van jeug en onvermoë nie.  Ek IS deel van die immerontvouende, ewige lewe van God.


Slagoffer of oorwinnaar?  Ek is NIE ‘n slagoffer nie.  Ek IS ‘n wenner!


Gebed:  Ek  IS  ‘n wenner in Christus!~ Uit Daelikse Woord ~