Thursday, 20 August 2015

Reg en Liefde


'n Vrou wat na
reg en liefde
strewe, aan haar
word 'n vol lewe
en eer geskenk.

~ Fynbos Vrou ~

No comments: