Sunday, 16 August 2015

VREDES GEBED

VREDES GEBED


God wat vrede gee, sal by julle almal wees!   -  Rom. 15:33


Dierbare Hemelse Vader,


Laat daar vrede op aarde wees.   Laat alle mense oraloor U liefdevolle vredegewende teenwoordigheid aanvoel.  Laat elke man, vrou en kind U oorvloedige voorsiening ervaar.  Laat elkeen van U kinders opnuut die waarheid besef van ons inherente geestelike identiteit en erfenis.


Heer, laat U Gees van samewerking en vertroue die hoeksteen wees van onderhandelinge tussen die nasies van die wêreld.  Laat elke land tekens van begrip en aanvaarding toon.  Laat alle mense die eenheid van gees wat ons bind, waarlik sien.


Dierbare Vader, laat vrede in die wêreld by mý begin.  Laat ek afsien van bevooroordeelde denke en valse oordeel.  Laat samewerking en vertroue die hoeksteen van my lewe wees.  Laat U Heilige Gees van liefde en vrede in my wedergebore word en laat my liefde en vrede uitstraal in die kring waarin ek beweeg.


Gebed:  Laat  Lig, Liefde en Krag  Ú plan op die aarde herstel en ons elkeen ons deel doen om dit te bewerkstellig. 


~ Uit Daelikse Woord ~

  :  Dierbre Jesus @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!

No comments: