Tuesday, 8 September 2015

Twee WêreldeTWEE  WÊRELDE


Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei.  -  Matt. 25:34


Eintlik leef ons in twee wêrelde.  Die een kan ons duidelik sien met ons mense-oë, maar die ander een is die wêreld wat ons so graag wil sien, en dit kan ons net met ons siele-oë sien.

Die twee wêrelde is onafskeidbaar van mekaar.  Al wat ons van die groter een weet, is dit wat die kleiner een vir ons vertel.  En die taal van die kleiner een is die taal van drome, voëlgesang, sonskyn en van mense-deernis en omgee vir mekaar.

Hóé graag wil ons nie leef vanuit hierdie gróter wêreld nie!  Wáár moet ek soek, Heer van my hart?

Deur jou éie hart sal jy dit vind.  Steek die vlam van Christus diep in jou hart aan en voed die vlam – as Christen weet jy hoe – en alles wat weggesteek is onder lae en lae van die stof van hierdie aarde, sal ontwáák en hélder begin skyn in die lig van híérdie vlam.  Soos mis voor die son sal die stof verdwýn voor hierdie helder lig, en jy sál die gróter wêreld binne-in jou vind, tot seën van die kleiner wêreld waarin jy nou woon.


Gebed:  U hélder vlam in my soek ek en vind dit – dánkie, dierbaarste Heer!
~ Uit Daelikse Woord – aangepas ~
  :  Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!


poppieoosthuizen  @  gmail.com

No comments: