Wednesday, 23 September 2015

Wat God bly maakHemelse Vader,


Dit laat my verstand duisel dat U wat die Skepper is van die hemel en die aarde, oor mý bly kan wees, al ken U my deur en deur en al weet U presies hoe sondig ek is.  Here, ek wil graag só lewe dat ek ook aan u blydskap sal gee.  Help my om gehoorsaam aan U te wees, om u blye boodskap uit te dra, om te jubel en te juig oor U.  Wys vir my wanneer ek u pad byster raak sodat ek weer terug na die Vaderhuis kan draai.  Help my om U al beter te ken en U al liewer te kry.  Leer my om al die goeie en genotvolle dinge wat U geskep het te geniet en te koester sodat my godsdiens vir my elke dag ‘n vreugde sal wees en ek ele dag  oor U bly sal wees.


Amen
Nina Smit :  Elke dag ‘n vreugepad

No comments: