Thursday, 24 September 2015

WêreldvredeWêreldvrede


Ek wil in vrede gaan lê en meteens aan die slaap raak;  want  U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon.  -  Ps. 4:9 (OV)Laat Lig vanuit die denke van God,
die denke van die mens helder verlig.
Laat daar Lig wees, Heer!
Laat Liefde vanuit die hart van God,
die hart van die mens binnevloei –
mag Christus gou na die Aarde terugkeer.
Laat die Wil van God soos in sy koninkryk,
ook die klein menslike wil rig en lei.
Laat die Plan van Liefde en Lig in en deur
die mens werk en straal,
en mag dit die poort verseël waar
die bose woon.
Laat Lig en Liefde en Krag, die Plan
op die Aarde herstel.


“Die Gebed heel agter in die Daelikse Woord boekie is vir my baie belangrik.  Ek bid dit soms meer as eenkeer per dag om so my geloof te versterk,” sê een van ons Ligvriende.  En ons bid saam – elke dag!


Gebed:  Laat daar Lig wees, Heer!~ Uit Daelikse Woord ~


  :  Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!mamma333  @  gmail.com

No comments: